HEM

 

 

 

Blacky Hawk- Rovfågeldrake - Fågelskrämma

OBS! storlek 150 cm x 65 cm! Vi förstärker draken så att den ska hålla längre. Det som annars ofta händer efter en viss tids användning är att pinnarna går igenom tyget.

Köp en modifierad fågelskrämma hos Drakjohan!

Köp Blacky Hawk här så får du:

Du får en provmonterad och förbättrad rovfågeldrake.

Vi har även reservdelar och tillbehör såsom lina, glasfiberpinnar, reparationsmaterial, teleskopspön med förlängning.

Support beträffande montering m.m.

Fågelskrämma Blacky Hawk

 

Vi säljer Blacky Hawk anpassad för att fästa i ett spö. Vi har teleskopspön av olika längder och kvaliteter t.ex. standardspö upp till 8 meter (Vi har även starkare spön). Förlängning rekommenderas också som man sätter ytterst på spöet så att linan inte trasslar in sig i något eller lindar sig runt spöet. Se monteringsanvisning.

 

Fågelskrämma rovfågel drake Blacky Hawk

Blacky Hawk Rovfågel drake Fågelskrämma

Bredd: 150 cm Höjd: 65 cm

Material: Spinnacker polyester, kolfiberpinne 2 mm

Polyesterlina, flätad, ca 4m/40kg

Rekommenderad vindstyrka: max 12 m/s (Draken blir fortare utsliten i hård vind)

ARTIKEL: Blacky Hawk

Artikelnr BH16080

Pris: 400 kr

3 mm glasfiberpinne 160 cm lång med linfäste för montering på spötopp 75 kr

Teleskopspö 6 m i hög kvalitet, ca 115 cm hopskjuten längd 400 kr

OBS! Vi reklammerar inte sönderblåsta drakar och spön.

Draken bör inte sitta uppe i mer än max 10 m/s. Låter man draken sitta uppe i hårdare vindar så blir det större slitage på både drake och spö. Vi rekommenderar att linan är fäst i toppen på draken istället för i det ursprungliga magfästet.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Drakar i form av rovfåglar anses vara effektiva för att skrämma bort oönskade fåglar från trädgårdar, restauranger m.m. Exempel på användningsområden är: Skydda växande grödor från gäss och andra fåglar, hålla måsar borta från bryggor och serveringar och hålla duvor borta från tak. Rovfågelsdrakar kan även ha effekt på t.ex rådjur. Om draken är på samma plats länge kan fåglarna vänja sig. Störst effekt får man om man flyttar på draken då och då. Man kan ha flera drakar för att få större effekt.

EGENSKAPER

Blacky Hawk är anpassad till att fästas i toppen av ett spö. Linan får inte vara längre än att draken hänger en bit från marken när det är vindstilla. Linlängden måste också anpassas så att draken inte kan fastna i träd eller andra föremål när den flyger. Vi rekommenderar ett spö på 6 m med en böjlig topp. vi rekommenderar att man sätter på en extra topp av en glasfiberpinne 3mm diameter 1,6 m. Den extra toppen ger en större böj och minskar risken att draken snurrar in linan runt spöet. Vi har dessutom reservdelar och reparationsmaterial till Blacky Hawk.

 

MONTERING/UPPSÄTTNING

Montering av Blacky Hawk (drake) fågelskrämma på ett spö

Blacky Hawk levereras med ett linfäste på ”benen”. Om man fäster en lina där så flyger den som en vanlig drake. Man kan använda det fästet för fastsättning av linan från ett spö också. Fågeln kommer då att flyga rakt upp vid tillräcklig vind. Med det här fästet så slits den också fortare vid hård vind. Vid svag vind kommer den istället att hänga ”på rygg” med benen uppåt och inte röra sig så mycket.Ett standard teleskopmetspö spricker om du sätter fast det med klammer eller ståltråd mot en stolpe.

Om man istället flyttar ”benfästet” till huvudet (där huvudet fäster mot bågen) så kommer den att röra sig även i svag vind och se mer levande ut. Den slits inte heller så mycket vid hård vind fär att den inte ”fångar” vinden som när den är fäst i ”benen”. Vi rekommenderar fästet i ”Huvudet” men man kan välja det man vill själv.

Vid fastsättning i ”huvudet” rekommenderar vi att man använder en lekare för att undvika att linan blir snurrad.t ett standard teleskopmetspö spricker om du sätter fast det med klammer eller ståltråd mot en stolpe.

Fästet där man kopplar fast linan bör vara av grov tråd eftersom det ”skaver” både mot draken och ev. metallhake på linan.

Uppsättningen av själva teleskopspöt kan göras på olika vis. Om det är mjuk mark kan man slå ner en stång av glasfiber, trä eller armeringsjärn och placera teleskopspöt på den efter man skruvat bort locket i botten. Nackdelen med detta är att det kan komma upp skräpp i spöet som sedan kan fastna mellan sektionerna så att det spricker vid hopfällning och utdragning. Om spöt skall stå en längre tid så funkar det bra.t ett standard teleskopmetspö spricker om du sätter fast det med klammer eller ståltråd mot en stolpe.

Om det inte går att få ner en stång i marken eller man vill undvika att få in skräp i spöt så kan man ta ett avloppsrör med diametern 50mm och längden 1m (med lock) och fästa det mot T.ex. nedslagna pålar, armeringsjärn, staket etc med snöre, ståltråd, tejp, buntband etc. Man sätter då bara ner spöt i röret utan att behöva skruva av locket i botten. Det är då enkelt att flytta eller ta in spöt. Skall man ha ett spö på en brygga eller på ett hus är det bästa sättet att sätta fast ett rör som man sedan stoppar spöt i. Har man ett lock i botten på röret så sätt i en låskruv eller limma för att hindra att locket lossnar (behövs inte om det står mot marken). Man kan borra ett litet hål i locket så att regnvatten inte samlas i röret. Rör kan man hitta på T.ex. Biltema och Jula.

Om du fäster ett standard teleskopmetspö direkt mot en stolpe eller dyl så använd bara tejp. Det är väldigt lätt att ett standard teleskopmetspö spricker om du sätter fast det med klammer eller ståltråd mot en stolpe.

 

 

 

Så här monterar du en förlängning på ett teleskopmetspö som du sedan kan sätta upp en drake eller vindspel i (T.ex. en fågelskrämma som Blacky Hawk)

Du behöver:

Ett teleskopmetspö (funkar vanligtvis med standard kvalitet) av T.ex. 6 meters längd. En glasfiberstång Ø 3mm och längd 1,6 m (finns med monterad lina) Ca två meter svart eltejp.

Börja med att dra ut toppdelen av spöet tills det ”Iåser” ordentligt mot nästa del. Det skall krävas ordentlig kraft för att lossa toppdelen så att den inte lossnar av sig själv. (kan limmas för permanent hopsättning).

Placera glasfiberstången intill toppdelen av spöet så att nedre änden går 10cm förbi skarven till den andra delen av teleskopspöt.

Börja linda tejp (ordentligt spänt) runt nedre änden av glasfiberstången och spöet 4-5 varv. fortsätt sedan att tejpa (”på snedden” så att tejpkanterna nätt och jämnt täcker varandra) stången hela vägen upp till spöspetsen så att toppöglan täcks av tejp och linda minst 4-5 varv på toppöglan innan du avslutar.

Längden på linan att fästa draken i får avpassas efter hur långt draken får lov att röra sig sidledes. Lekaren med metallhake får du själv flytta på till lämpligt ställe på linan. OBS kapa inte lina förrän du är säker på vilken längd det skall vara. Bättre börja med för lång och sedan kapa.

Linan får inte vara längre än att draken är en bit från marken vid vindstilla. Ibland kan man inte ha mer än en meter pga. av träd och hustak.

 

Vanligtvis så sätter man fast draken med en kort lina (flätad polyesterlina ca 25 kg rekommenderas) i toppen på ett teleskopspö. Alternativt kan man ha en stång av t.ex. rundstav, plaströr, stålrör eller dylikt. Om man använder ett teleskopspö så fäster man linan till draken i toppöglan (se bild). Ett alternativt sätt är att göra ett linfäste med tejp (Textiltejp typ sporttejp rekommenderasse bild) t.ex. om toppöglan går sönder eller spetsen brister eller om man använder en glasfiberstång. Har man en rak (stel) stång så vill gärna linan linda sig kring stången när vinden svänger. För att undvika detta så kan man skarva på en 4mm glasfiberstång längst upp som man fäster linan i (se bild). Glasfiberstången böjer sig av drakens tyngd och gör så att drake och lina hänger en bit ut från stången/stolpen vid svag vind. För att minska risken för upplindning av linan på ett teleskopspö så kan man skarva på toppen med en 3mm glasfiberstång (se bilder).

 

Längden på linan avpassas så att draken hänger över marken vid svag eller ingen vind. Om stången inte placeras på ett öppet fält så kan en kortare lina vara bättre så att draken hänger högre upp vid vindstilla om det t.ex. finns buskar, eller dyl runt om som hindrar vinden. Man kan också behöva kortare lina för att hindra draken att fastna i träd, TV-antenner mm.

Hur lång stång man skall använda beror mycket på var den placeras. På ett öppet fält eller tak kan det räcka med ett 5m men man kommer naturligtvis högre upp med ett längre spö/stång.

Det finns flera olika kvaliteter på teleskopspön. De billigaste är sk standardspön som säljs som metspön på t.ex. Ö & B och Biltema upp till 6m. Det finns också flera varianter på kraftigare teleskopspön som är avsedda för flaggor och vindspel men de är mycket dyrare. Vi säljer också kraftigare teleskopstänger och standardspön upp till 8m. Standardspön funkar för det mesta bra.Det är viktigt att dra ut varje del ordentligt så att det sitter.Det händer att spön fäller ihop sig vid omslag i väderleken eller vid starkt solsken som gör att spödelarna vidgar sig. Om spöet skall stå mer permanent så kan man tejpa vid varje skarv t.ex. om spöet ska sitta på ett tak för då är det svårt att komma åt att dra ut det igen.

 

Det enklaste sättet att förankra en teleskopstång är att slå ner ett armeringsjärn, rundstav eller ett jordankare av glasfiber som finns som tillbehör. Sedan skruvar man av locket i botten på teleskopstången och för ner det runt den del av jordankaret som sticker upp ur marken minst 60cm för ett 5m spö. Tjockleken och längd på jordankaret anpassas efter längd på spö. Problem som kan uppstå är att det kommer in jord, sand, grus i "tjockänden" av spöet som måste avlägsnas innan man skjuter ihop det. Skräp i ett teleskopspö kan spräcka sönder spöet när man drar ut det.

 

Alternativt kan man slå ner ett rör i marken att sätta stången i. Man kan också tejpa fast stången till t.ex. en staketstolpe. En stadig/tung parasollfot kan användas om det är hårt underlag.

montering
montering
montering

 

Tillbehör till fågelskrämman Blacky Hawk

Fågelskrämma Blacky Hawk linknutMetspö

Standardspö 6 m (hopfällt 116 cm) vikt: 150g med lina.

Fraktkostnad för närvarande 95 kr (2024).

Fler alternativ till spö hittar du under teleskopspön i menyn.

ARTIKEL: Standardspö 6 m

Artikelnr NP952120

PRIS:300 kr

 .

Flätad polyesterlina ca 25 kg finns att köpa till för 1 kr/m.

glasfiberstav

Lämplig för att skarva på toppen av ett teleskopspö med moterad lina och lekare.

Glasfiberstav svart Ø3,0 mm Längd: 1,6m

Art.Nr. NP921117

Pris 90 kr

Lämplig för att sätta i toppen påen icke böjlig stång.

Glasfiberstav svart Ø4,0 mm Längd: 1,6m

Art.Nr. NP921137

Pris 45 kr

Glasfiberstång Ø 3 eller 4 mm längd 160 cm.

 

Så här fäster du linan på draken. ↓

Fågelskrämma Blacky Hawk linknut Fågelskrämma Blacky Hawk linknut Fågelskrämma Blacky Hawk linknut
     
Fågelskrämma Blacky Hawk linknut Fågelskrämma Blacky Hawk linknut Fågelskrämma Blacky Hawk linknut
Fågelskrämma Blacky Hawk linknut

Det här är det ultimata sättet att fästa vilken drake som helst vid en lina:

Gör först en stor ögla enligt bild och den bör vara minst 12 cm.

Längst ut på den stora öglan gör du en liten ögla.

Sedan gör du ett så kallat lärkhuvud enligt bild. Trä lärkhuvudet över linfästet på draken och dra till knuten ordentligt.

När du vill lossa linan från draken drar du i den lilla öglan.

 

Alternativt fäste Blacky Hawk på spö

För att minska risken för att draken eller teleskopspöet går sönder vid hårda vindar eller för att få mer rörelse vid svaga vindar eller skyddade lägen kan linan fästas i "toppen" av draken enligt nedanstådende. Vi rekommenderar att man använder en lekare.

Alternativt fäste Blacky Hawk på spö

 

SÅ HÄR FÄSTER DU EN 3MM GLASFIBERSTÅNG I TOPPEN PÅ ETT TELESKOPSPÖ FÖR ATT HINDRA ATT DRAKEN SNOR SIG RUNT SPÖET

Fågelskrämma Blacky Hawk linknut  
   

 

     
     
 

Så här förlänger du ett teleskopspö för att draken ska komma längre bort från spöet.

Dra ut den översta delen så långt det går.

Lägg en 3mm glasfiberstång omlott längs hela den översta delen och tejpa fast med minst 4 tejpbitar.

För att undvika att tejpen lossnar med tiden kan man sätta på en bit krympslang.

Använder man textiltejp typ sporttejp så håller det länge ändå. Eltejp eller silvertejp fungerar inte lika bra över längre tid.

Plåstertejp typ Lekoplast är däremot ett bra alternativ.

För fastssättning av lina på glasfiberstång se ovan.

Draken behöver inte nödvändigtvis fästas vid ett teleskopspö. Om man istället fäster draken på något annat sätt typ rör eller rundstav så minskar man problemet med att linan snor sig runt stången om man längst upp fäster en glasfiberstång som gör att draken kommer en bit ut så att linan inte snor sig runt stången.

Fågelskrämma Blacky Hawk på spö med glasfiberböj ytterst
Fågelskrämma Blacky Hawk på spö med glasfiberböj ytterst

 

TIPS PÅ UPPSÄTTNING AV SPÖ

Här nedan är några förslag på hur du kan sätta upp spöet.
Fågelskrämma Blacky Hawk spö i parasollfot Fågelskrämma Blacky Hawk spö på armeringsjärn Fågelskrämma Blacky Hawk spö tejpad mot stolpe Fågelskrämma Blacky Hawk spö tejpad mot stolpe
Teleskopspö i parasollfot. Armeringsjärn nedslaget i marken. Teleskopspö på armeringsjärn. Teleskopspö fastsatt mot stolpe.
       
Fågelskrämma Blacky Hawk på spö med glasfiberböj ytterst Fågelskrämma Blacky Hawk på spö med glasfiberböj ytterst

← Blacky Hawk fäst vid rundstav med Ø4,0 mm glasfibertopp

.
Hur man fäster draklinan på glasfiberstaven.

Så här fäster du linan i mellanrummet. På nästa bild finns en förstoring hur man gör knuten.

Exempel på bra knut som sitter.

Dra till knuten ordentligt. Linfästet är klart.
Använd samma knop för att fästa linan i spöögla.
tejp tejp tejp